Polityka prywatności i cookies

Dostęp do Serwisu

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : (imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez: (Engage Mark s.r.o.  NIP: CZ06422985) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”.

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz produktów w Serwisie, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych drogą elektroniczną. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz dostarczenia produktów pod wskazany adres.

Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, związanych z zamówieniem produktów online.  W celu świadczenia na rzecz użytkowników Serwisu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Serwisu możemy zbierać zgody na wysyłanie drogą elektroniczną Newslettera oraz przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu dystrybucji aktualnych informacji oraz oferty handlowej  sklepu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

– publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe;

– nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

– data i czas systemowy rejestracji w serwisie;

– czas nadejścia zapytania;

– pierwszy wiersz żądania http;

– kod odpowiedzi http;

– liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

– informacje o przeglądarce użytkownika;

– informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania i prawidłowego zarządzania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz systemem informatycznym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Dane osobowe

Dane osobowe klientów, dane osobowe użytkowników Serwisu podane w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonych zgód oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Adminstratorem Państwa danych osobowych jest:  Engage Mark s.r.o. Zahrebska 562/41, 12 000 Praha 2, Czechy,  VAT Number: NIP: CZ06422985.

Kontakt z Adminitratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby przedsiębiorcy.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

– przyjęcia i realizacji zamówienia,

– wysyłki towaru pod wskazany przez Państwa adres,

– obsługi zgłoszeń i reklamacji,

– dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit a  Rozporządzenia 2016/679).

Odbiorcami  danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

– świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne, księgowo-finansowo-podatkowe.

Dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj.:

– do momentu realizacji i dostarczenia zamówienia,

– spełnienia ciążących na przedsiębiorcy obowiązków księgowo-finansowo-podatkowych,

– do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź mediów społecznościowych (Facebook, Instagram).

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia oraz usunięcia. Ma również możliwość skorzystania z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza RODO.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej jednak jest niezbędne do realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego towaru pod wskazany adres.

Dane nie podlegają profilowaniu.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez Serwis możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.

Przetwarzając dane osobowe firma  Mozsar Invesment s.r.o. zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.  Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu serwisu internetowego jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych  osobowych – Mozsar Invesment s.r.o. – stosownego żądania pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika występującego z takim żądaniem.

Linki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki internetowe do naszego Serwisu.

Zmiany w Polityce prywatności

O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników serwisu na łamach niniejszego serwisu.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Serwisu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej.

Polityka cookies

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika i świadczonych drogą elektroniczną przez Mozsar Invesment s.r.o.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

– konfiguracji serwisu;

– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron serwisu;

– rozpoznania urządzenia Użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

– zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

– rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp;

– Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie;

– utrzymania sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;optymalizacji i zwiększenia wydajności usług;

– realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– zapamiętania lokalizacji użytkownika;

– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;

– analiz i badań oraz audytu oglądalności;

– tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

– przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane;

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

– Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

– Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com